அரசூர் கிளை உதவி

கடந்த பிப்ரவரி 14. 2012 அன்று வெயிலில் வாடிய மக்களுக்கு தாகம் தீர்க்க நாகை வடக்கு மாவட்டம் அரசூர் கிளை சார்பாக வழங்கப்பட்டது.