மாணவர்கள் அரசின் கல்வி உதவி பெறுவதற்கான விண்ணப்படிவங்கள்

அரசின் கல்வி உதவி பெறுவதற்கான விண்ணப்படிவங்கள்

(10,12 ஆம் வகுப்பு  மற்றம் கல்லுரி பயில்பவர்களுக்கு)

11,12 மற்றும் கலை , மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்களுகு

Higher-educating-form.pdf

Higher-educating-form-renewal.pdf

1 to 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு

School-education-form.pdf

School-education-form-renewal.pdf

பி.யி, எம்பிபிஎஸ், பிஎல், சிஏ, படிக்கும் மாணவர்களுக்கு

BE-MBBS-BL-CA-educating-form2.pdf