அம்மாபட்டினம் கிளை தஃவா

amp 5புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அம்மாபட்டினம் கிளையின் சார்பாக 04/03/2014 அன்று வடக்கு நூலகத்தில் டிவி மூலம் பயான் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்