அம்மாபட்டிணம் கிளை தஃவா நிகழ்ச்சி

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அம்மாபட்டிணம் கிளையில் கடந்த 3-2-2012 அன்று வீட வீடாக சென்று தஃவா செய்யப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 5-2-2012 அன்று மாணவர்களுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது.