அம்பத்தூர் கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக 02.09.2013 அன்று  தஃவா செய்யப்பட்டது………………