அம்பத்தூர் கிளை தஃவா

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 22.09.2013 அன்று இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது……..