அமைந்தகரை கிளை தர்பியா

தென்சென்னை மாவட்டம் அமைந்தகரை கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014.அன்று தர்பியா நடைபெற்றது.
 இதில் துவாக்கள் மனனப் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது…………….