“அமல்களை விரைவுபடுத்துவோம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மதுரவாயல் கிளை