“அப்ரோஸ் ” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – அத்திப்பட்டு கிளை