அபுபக்கர் ரலி வாழ்கை வரலாறு – பாஹீல் கிளை பயான்

குவைத் மண்டலம் பாஹீல் கிளை சார்பாக கடந்த 09-05-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.பைசல் அவர்கள் ”அபுபக்கர் ரலி வாழ்கை வரலாறு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….