அபுபக்கர் ரலி வாழ்கை வரலாறு – மங்காப் கிளை பயான்

குவைத் மண்டலம் மங்காப் கிளை சார்பாக கடந்த 09-05-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஜாஹீர் உசேன் அவர்கள் “அபுபக்கர் ரலி வாழ்கை வரலாறு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………..