அபுதாபி சிட்டி கிளை தஃவா

அபுதாபி சிட்டி கிளையின் சார்பாக 26-08-2013 அன்று, அபுதாபி சிட்டி Electra Street பகுதியில் கொள்கைச்சகோதரர்களை சந்தித்து தஃவா செய்யப்பட்டது.