அண்ணா நகர் கிளை சமுதாய பணி

மதுரை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 10-10-2013 அன்று சாலையில்  முள் செடிகள் அகற்றப்பட்டது.