அண்ணா கிளை சமுதாய பணி

மதுரை மாவட்டம் அண்ணா கிளை சார்பாக கடந்த 20-11-2013 அன்று பூங்காவிலிருந்து மாட்டுத்தாவணி செல்லும் வழியில் முள் செடி அகற்றப்பட்டது………………….