அண்டை வீட்டாரிடம் நடக்கும் முறைகள் – பீமா கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம்  பீமா கிளையில் கடந்த 31-08-13 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் ஜாகீர் அவர்கள் அண்டை வீட்டாரிடம் நடக்கும் முறைகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.  சகோதரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.