அடியக்கமங்கலம் 1 – ஸ்டிக்கர்

திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் 1 சார்பாக 25/10/2015 அன்று இணைவைப்புக்கு எதிராக  பைக் ஸ்டிக்கர் 15, 30 வீட்டுக்களும் ஒட்டப்பட்டது.