அஜ்மான் கிளை பொதுக்குழு கூட்டம்

அமீரக வடக்கு மண்டலம் அஜ்மான் கிளை சார்பாக கடந்த 04-09-2015 அன்று பொதுக்குழு நடைபெற்றது…………..