ஃபிலிப் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – நாகர்கோவில் கிளை

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சார்பாக கடந்த 29-07-2013  அன்று பிற சமய சகோதரர்  ஃபிலிப் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்  வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………….