தமிழகம்

நிர்வாகிகள் கவனத்திற்கு:

நிர்வாகி எண்கள் விடுபட்டிருந்தாலோ, மாறி இருந்தாலோ, பழைய நிர்வாகி எண் இடம் பெற்றிருந்தாலோ, புதிய மற்றும் விடுபட்ட நிர்வாகிகளின் சரியான விபரங்களை [email protected] என்ற email முகவரிக்கு அனுப்பவும்!

வட சென்னை

 • தலைவர் : தமீமுல் அன்சாரி –  95661 37765
 • செயலாளர் : சாகுல் – 98408 48258
 • பொருளாளர் : மதார் – 99402 32969

தென் சென்னை

 • தலைவர்: ஹபீபுல்லாஹ் பாஷா – 7708067162
 • செயலாளர் : காதர் மைதீன் – 7708067163
 • பொருளாளர் :  ராசிக் அலி – 7708067164

கடலூர் தெற்கு

 • தலைவர் : முஹம்மது ஆதம் – 97880 83569
 • செயலாளர் : ஜின்னா – 97510 84858
 • பொருளாளர் : யூசுஃப் – 90473 35614

கடலூர் வடக்கு

 • தலைவர் : முஹம்மது கவுஸ் – 97905 83337
 • செயலாளர் : சர்புதீன் – 99942 18285
 • பொருளாளர் : சேட் முஹம்மது – 99761 04882

கிருஷ்ணகிரி

 • தலைவர் : முஹம்மது அயாஸ் – 9944331103
 • செயலாளர் : சித்தீக் – 81109 88702
 • பொருளாளர் : சிராஜ்  – 81109 88703

கரூர்

 • தலைவர் : மதார் ஷா – 98940 11800
 • செயலாளர் : இர்ஷாத் – 99524 20208
 • பொருளாளர் : ஷா நவாஸ் ஹுஸைன் – 99445 25981

தர்மபுரி

 • தலைவர் : ரிஸ்வான் – 96007 49498
 • செயலாளர் : சமியுல்லா – 90437 97114
 • பொருளாளர் : அப்துல்ஹமீத் – 94889 64871

திண்டுக்கல்

 • தலைவர் : காஜா மைதீன் – 91506 41575
 • செயலாளர் : சேக் பரீத் – 91506 41576
 • பொருளாளர் : மைதீன் பாட்ஷா –  99523 55034

ஈரோடு

 • தலைவர் : முஹம்மது – 93800 99800
 • செயலாளர் : நாஜர் – 99941 13030
 • பொருளாளர் : பைசல் ஹசன் – 94429 92804
 • துணைத் தலைவர்: மஹ்தும் முஹம்மது – 98941 23273
 • துணைச் செயலாளர் : அஹமது பாஷா – 98658 84386
 • துணைச் செயலாளர் : சிராஜ் – 90424 22321
 • துணைச் செயலாளர் : அப்துர் ரஹ்மான் – 97868 78339

கன்னியாகுமரி

 • தலைவர்: அஹமது கபீர் – 78670 13431
 • செயலாளர் : நிசார் கபீர் – 78670 13430
 • பொருளாளர் : அப்துல் ரஹ்மான் – 78670 13432

காஞ்சி கிழக்கு

 • தலைவர் : அப்துல் முஹ்ஸின் – 73585 51381
 • செயலாளர் : முஹம்மது யாசிர் – 73585 51382
 • பொருளாளர் : முஹம்மது இல்யாஸ் – 73585 51383
 • துணைத் தலைவர் : முஜிபுர் ரஹ்மான் – 99412 43399
 • துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது கனி – 98403 44976
 • துணைச் செயலாளர் : இஸ்மாயில் – 95511 39805
 • துணைச் செயலாளர் : நசீர் – 98419 04198
 • துணைச் செயலாளர் : பஷீர் – 98946 58355
 • துணைச் செயலாளர் : காதர் மீரான் – 99409 79697

காஞ்சி மேற்கு

 • தலைவர் : சையத் இப்ராஹீம் – 97908 11440
 • செயலாளர் : அல்அமீன் – 97908 11442
 • பொருளாளர் : அப்துல் சமத் – 97908 11443

கோவை தெற்கு

 • தலைவர் : சஹாப்தீன் – 91501 25001
 • செயலாளர் : முஹம்மது ரபீக் – 91501 25002
 • பொருளாளர் : சுல்தான் – 91501 25003

கோவை வடக்கு

 • தலைவர் : நவ்சாத் – 75026 99111
 • செயலாளர் : உம்மர் பாரூக் – 75026 99122
 • பொருளாளர் : அப்து சத்தார் – 75026 99133

மதுரை

 • தலைவர் : ஹபிபுல்லாஹ் – 95249 48111 Whatsapp – 99768 81956
 • செயலாளர் : சையது அம்ஜத் கான் – 95249 48222 Whatsapp – 88250 74438
 • பொருளாளர் : மன்சூர் அஹமத் – 95249 48333 Whatsapp – 99525 27584
 • துணைத் தலைவர் : ஜைனுல் ஆபிதீன் – 85318 91700  Whatsapp – 76677 27699
 • துணைச் செயலாளர் : காமீல் பாஷா – 95249 48555  Whatsapp – 90808 88867
 • துணைச் செயலாளர் : யூனுஸ் கான் – 85318 91707, Whatsapp – 98431 83238
 • துணைச் செயலாளர் : நைனா முஹம்மது – 85318 91702 Whatsapp – 90428 72050
 • துணைச் செயலாளர் : அசன் பாஷா – 95249 48444 Whatsapp – 92451 42452
 • துணைச் செயலாளர் : கலீல் ரஹ்மான் – 99768 81407 Whatsapp – 99768 81407

நாகை வடக்கு

 • தலைவர் : ஆக்கூர் பஹ்ருதீன்- 93853 07701 Whatsapp – 93853 07701
 • செயலாளர் :  பஹ்ருதீன்- 93853 07702 Whatsapp – 94867 18275
 • பொருளாளர் : சாதிக் – 93853 07703 Whatsapp – 97913 86950
 • துணைத் தலைவர் : அஸ்ரஃப் – 93853 07704 Whatsapp – 94429 88931
 • துணைச் செயலாளர் : முஹம்மது இயாஸ் – 93853 00705 Whatsapp – 93853 07705
 • துணைச் செயலாளர் :  இர்ஃபான் – 93853 07706 Whatsapp – 93853 07706

நாகை தெற்கு

 • தலைவர் : A. யாசர் ரிஸ்வான் – 99940 53327
 • செயலாளர் : S.H. முஹம்மது அலி (இமாம் அலி) – 99408 22349
 • பொருளாளர் : S.K.S. சௌக்கத் ஹுசைன் – 96773 74909
 • துணைத் தலைவர் : A. முஹம்மது அல் ஆதில் – 97891 38781
 • துணைச் செயலாளர் : M.H. முஹம்மது இழுமுதீன் – 97151 57585

நாமக்கல்

 • தலைவர் : சான் பாஷா – 84286 89701
 • செயலாளர் : அப்துல் ரஜ்ஜாக் – 99944 29630
 • பொருளாளர் : அலாவுதீன் – 84286 89707

நெல்லை கிழக்கு

 • தலைவர் : சுபைர் அஹ்மத் – 98438 11700
 • செயலாளர் : அப்துல் ஜப்பார் – 98438 22700
 • பொருளாளர் : முஹம்மது மைதீன் – 98437 33700

நெல்லை மேற்கு

 • தலைவர் : முஹம்மது பைசல் – 94429 55231
 • செயலாளர் : முஹம்மது தாஹா – 98943 71418
 • பொருளாளர் : சையத் மசுத் – 72000 00477

நீலகிரி

 • தலைவர் : முஹம்மது அலி – 90800 55256
 • இஸ்மாயில் – 90474 58291
 • அப்பாஸ் – 88258 88984

புதுக்கோட்டை

 • தலைவர் : முஹம்மது ஃபாரூக் – 83445 62682
 • செயலாளர் : முஹம்மது சலீம்- 83445 62683
 • பொருளாளர் : அப்துல் ஹக்கீம்- 83445 62688

பெரம்பலூர்

 • தலைவர் : A. அப்துல் நாஸர் – 94429 24065, 97917 58891
 • செயலாளர் : சபீர் அலி – 99435 09442
 • பொருளாளர் : A. சாகுல் ஹமீத்  – 87546 67632, 97870 74490

அரியலூர்

 • தலைவர் : சம்சுதீன் – 95852 67931
 • செயலாளர் : முபாரக் அலி – 97871 39102
 • பொருளாளர் : சஃபியுல்லாஹ் – 98656 44787

ராமநாதபுரம் வடக்கு

 • தலைவர் : முஹம்மது ரமீஸ் – 94436 08377, 86673 12043
 • செயலாளர் : சையது நைனா முஹம்மது – 94890 48802
 • பொருளாளர் : அப்துல் காதர் – 94890 48803

ராமநாதபுரம் தெற்கு

 • தலைவர் : முஹம்மது அயூப் கான் – 81245 65535
 • செயலாளர் : சாகுல் – 96297 38640
 • பொருளாளர் : செய்யது அன்வர் அலி – 94432 89218

சேலம்

 • தலைவர் : முஹம்மத் அம்ஜத் – 98426 86273
 • செயலாளர் : காஜா – 81246 30308
 • பொருளாளர் : தமீம் அன்சாரி – 83443 31824

சிவகங்கை

 • தலைவர் : சீனி முஹம்மது – 99940 07353
 • செயலாளர் : ரஃபீக் முஹம்மது – 98659 66670
 • பொருளாளர் : சம்சுதீன் – 80989 60232

திருப்பூர்

 • தலைவர் : அப்துர்ரஹ்மான் (வாவிபாளையம்) – 70944 65550
 • செயலாளர் : ஜாகீர் அப்பாஸ்  – 70944 65551
 • பொருளாளர் : ஷேக் ஜீலானி – 70944 65552

திருச்சி 

 • தலைவர் (பொறுப்பு): சையது முஹம்மது – 94424 78638 (Whatsapp)
 • செயலாளர் (பொறுப்பு) : குலாம் தஸ்தஹீர் – 908066 6688 (Whatsapp)
 • பொருளாளர் (பொறுப்பு) : முஹம்மது ஹுசேன் – 88707 59725 (Whatsapp)

காரைக்கால்

 • தலைவர் : அஸ்ரப் கான் – 75399 91392
 • செயலாளர் : ஜாஹிர் அப்பாஸ் – 75399 91393
 • பொருளாளர் : ஒலி முஹம்மது – 75399 91394

தூத்துக்குடி

 • தலைவர் : கே.எம். அக்தர் அய்யூப் – 98420 67773
 • செயலாளர் : மீரான் – 95009 08182
 • பொருளாளர் : அப்துல் ஹமீது – 99944 13196

தஞ்சாவூர் வடக்கு

 • தலைவர் : அப்துல் மாலிக் – 99655 96901
 • செயலாளர் : நூருல் ஹக் – 99655 96902
 • பொருளாளர் : காதர் மீரான் – 99655 96903

தஞ்சாவூர் தெற்கு

 • தலைவர் : ஏ.முஜிபுர்ரஹ்மான் – 99945 88100
 • செயலாளர் : ஷேக் தாவுத் – 98407 41010
 • பொருளாளர் : கே.ஜாபர் அலீ – 99441 91505

தேனி

 • தலைவர் : சிராஜுதீன் –  82480 95509
 • செயலாளர் : பஷீர் – 78260 97272
 • பொருளாளர் : சையது இப்ராஹிம் – 90039 79100

திருவள்ளூர் கிழக்கு

 • தலைவர் : அப்துல்லாஹ் – 89398 80061
 • செயலாளர் : காதர் பாஷா – 89398 80062
 • பொருளாளர் : மாலிக் பாஷா – 89398 80063

திருவள்ளூர் மேற்கு

 • தலைவர் : ஹுசைன் அலி – 91503 25775
 • செயலாளர் : இஸ்மாயில் – 91500 48554
 • பொருளாளர் : அப்துல் ஹாதி – 91501 07139

திருவண்ணாமலை

 • தலைவர் : ஷாஹித் – 89739 94951
 • செயலாளர் : நபி ஜான் – 97901 50077
 • பொருளாளர் : காதர் சரீஃப் – 98420 67505

திருவாரூர் வடக்கு

 • தலைவர் :  பீர் முஹம்மத் – 74020 46501
 • செயலாளர் : அனஸ் நஃபீல் – 74020 46502
 • பொருளாளர் : முஹம்மது பாசித் – 74020 46503

திருவாரூர் தெற்கு

 • தலைவர் : முகம்மது மிஸ்கின் – 85248 04001
 • செயலாளர் : சித்திக் – 85248 04002
 • பொருளாளர் : முகமது அசாருதீன் – 85248 04003

வேலூர் கிழக்கு

 • தலைவர் : இர்ஃபான் – 80157 22648
 • செயலாளர் : நூருல் ஹுதா – 99421 41812
 • பொருளாளர் : முஹம்மது சுஹைல் – 90924 68005

வேலூர் மேற்கு

 • தலைவர் : சுபைர் அஹ்மத் – 99441 70112
 • செயலாளர் : நயாஸ் அஹமத் – 94435 40225
 • முஹம்மது இஸ்மாயில் – 90035 08035

விழுப்புரம் மேற்கு

 • தலைவர் : ஆசாத் – 80122 22290, 80122 22240
 • செயலாளர் : முஹம்மது ரபிக் – 98655 73801
 • பொருளாளர் : அப்துல் மாலிக் – 95248 69489

விழுப்புரம் கிழக்கு

 • தலைவர் : இப்ராஹிம் – 99944 45135
 • செயலாளர் : முஹம்மது இல்யாஸ் – 97863 63222
 • பொருளாளர் : பஷீர் – 94433 06950

விருதுநகர்

 • தலைவர் : முகம்மது ஷஃபிக் – 99948 27883
 • செயலாளர் : சிந்தாஷா – 98436 10301
 • பொருளாளர் : தர்வேஷ் – 98421 03035