இலங்கை

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

தலைவர் : சகோ ரஸ்மின் – 0774781471
செயலாளர் : சகோ ஹிஷாம் – 0774781473
பொருளாளர் : சகோ பெளசாத் – 0774781477