புதுவை

பாண்டிச்சேரி

அப்துல் ரஹ்மான் 9994763915
அப்துல் ஹாலித் 9943226166
அபுதாகிர் 8148785399

காரைக்கால்

அஸ்ரப் கான் – 7373662156
ஜாஹிர் அப்பாஸ் – 9659251279
ஒலி முஹம்மது – 9442012229