கேரளா

கேரளா வடக்கு

  • தலைவர் : ஆசிஃப் – 93870 47233
  • செயலாளர் : ஹமீத் – 93494 08722
  • பொருளாளர் : தாவூத் – 85939 56085


கேரளா தெற்கு

  • தலைவர் : கலீல் அஹ்மத் – 99957 15600
  • செயலாளர் : சபீருத்தீன் – 80861 42380
  • பொருளாளர் : சரபுத்தீன் – 94465 71004