ஆஸ்திரேலியா

தலைவர்: Dr அஜ்மல் கான் +61 435 99 66 03
துணை தலைவர்: யாசிர் அரபாத் +61 451 431 844
செயலாளர்: ஹிதாயத்துல்லாஹ் [சென்னை] +61 431 306 309
துணை செயலாளர்: முனவர் இஸ்மாயில் +61 409 953 348
பொருளாளர்: ஹிதாயத்துல்லாஹ் [திருச்சி] +61 451 054 964

மேற்கு மாநிலம் பொறுப்பாளர் [Western Australia – Perth]: 
ரசீம் அக்தர் +61 412 935 723