நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

தஃவா நிகழ்ச்சி - கனேசபுரம்

தஃவா நிகழ்ச்சி – கனேசபுரம்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நாமக்கல் மாவட்டம் கனேசபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 26/09/2016 அன்று தஃவா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: பெண்கள் தர்பியா குழுவாக குர் ஆன் மனனம் உரையாற்றியவர்: குழுவாக சூராக்கள் மற்றும் துவா மனனம்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃப்சீர் வகுப்பு - வாழ்க்கை & சேங்கனூர்

தஃப்சீர் வகுப்பு – வாழ்க்கை & சேங்கனூர்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவாரூர் மாவட்டம் வாழ்க்கை & சேங்கனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 27/09/2016 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: உரையாற்றியவர்: சையது அப்துல் காதர்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
குழு தஃவா - வாழ்க்கை & சேங்கனூர்

குழு தஃவா – வாழ்க்கை & சேங்கனூர்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவாரூர் மாவட்டம் வாழ்க்கை & சேங்கனூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25/09/2016 அன்று குழு தஃவா நடைபெற்றது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
நோட்டிஸ் விநியோகம் - பல்லடம்

நோட்டிஸ் விநியோகம் – பல்லடம்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் கிளை சார்பாக கடந்த 21/09/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் எண்ணிக்கை: 1500...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் நோட்டிஸ் விநியோகம்  |  
பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா - கோம்பைதோட்டம்

பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – கோம்பைதோட்டம்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பைதோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 21/09/2016 அன்று பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: இஸ்லாம் கூறும் ஏகத்துவம் நபர்கள் எண்ணிக்கை: 1 நேர அளவு (ஒருவருககு,நிமிடத்தில்): 15...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
நோட்டிஸ் விநியோகம் - பல்லடம்

நோட்டிஸ் விநியோகம் – பல்லடம்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் கிளை சார்பாக கடந்த 21/09/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: இஸ்லாம் ஒர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சிக்காக நோட்டிஸ் எண்ணிக்கை: 6000...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் நோட்டிஸ் விநியோகம்  |  
தஃப்சீர் வகுப்பு - வில்லிவாக்கம்

தஃப்சீர் வகுப்பு – வில்லிவாக்கம்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 24/09/2016 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: உரையாற்றியவர்: கிளை நிர்வாகி...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
இதர சேவைகள் - வில்லிவாக்கம்

இதர சேவைகள் – வில்லிவாக்கம்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 24/09/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: என்ன பணி: 5 நாட்கள் மக்தப் மதராசா சிறுமியர்களுக்கு­ நடத்தப்பட்டது...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர சேவைகள்  |  
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - பல்லடம்

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – பல்லடம்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் கிளை சார்பாக கடந்த 21/09/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: வாங்கியவர் பெயர்(கள்): அருன் எண்ணிககை: 1...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் திருக்குர்ஆன் வழங்குதல்  |  
பெண்கள் பயான் - இராயபுரம்

பெண்கள் பயான் – இராயபுரம்

Thursday, September 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் இராயபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 24/09/2016 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: மறுமை நாள் உரையாற்றியவர்: ஜலால் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 60 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |