நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

தஃவா நிகழ்ச்சி - மாதவலாயம்

தஃவா நிகழ்ச்சி – மாதவலாயம்

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாதவலாயம் கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று தஃவா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: மண்ணறை வாழ்க்கை உரையாற்றியவர்: புஹாரி...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃவா நிகழ்ச்சி - கடையாலுமூடு

தஃவா நிகழ்ச்சி – கடையாலுமூடு

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கடையாலுமூடு கிளை சார்பாக கடந்த 15/08/2016 அன்று தஃவா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: குரான் தர்ஜுமா உரையாற்றியவர்: ஜாகிர்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃவா நிகழ்ச்சி - நாகர்கோவில்

தஃவா நிகழ்ச்சி – நாகர்கோவில்

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சார்பாக கடந்த 15/08/2016 அன்று தஃவா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: குரான் தர்ஜுமா உரையாற்றியவர்: அன்வர்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃவா நிகழ்ச்சி - மாதவலாயம்

தஃவா நிகழ்ச்சி – மாதவலாயம்

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மாதவலாயம் கிளை சார்பாக கடந்த 15/08/2016 அன்று தஃவா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: குரான் தர்ஜுமா உரையாற்றியவர்: ரஹீஸ்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
பேனர் - கடையாலுமூடு

பேனர் – கடையாலுமூடு

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கடையாலுமூடு கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று பேனர் வைக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: ரத்த தான முகாம் எண்ணிக்கை: 1 மொத்த அடி: 32...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃவா நிகழ்ச்சி - கோட்டார்

தஃவா நிகழ்ச்சி – கோட்டார்

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று தஃவா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: குரான் தர்ஜுமா உரையாற்றியவர்: ஷாகுல்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் - களியக்காவிளை

திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – களியக்காவிளை

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: வாங்கியவர் பெயர்(கள்): செல்வராஜ் எண்ணிககை: 1...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் திருக்குர்ஆன் வழங்குதல்  |  
பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா - களியக்காவிளை

பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – களியக்காவிளை

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: இஸ்லாமிய கொள்கை விளக்கம் நபர்கள் எண்ணிக்கை: 1 நேர அளவு (ஒருவருககு,நிமிடத்தில்): 60...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
கரும் பலகை தஃவா - கோட்டார்

கரும் பலகை தஃவா – கோட்டார்

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று கரும் பலகை தஃவா செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: தினம் ஒரு தகவல் நாட்கள் எண்ணிக்கை: 1...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
கரும் பலகை தஃவா - கோட்டார்

கரும் பலகை தஃவா – கோட்டார்

Sunday, August 21, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று கரும் பலகை தஃவா செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: தினம் ஒரு தகவல் நாட்கள் எண்ணிக்கை: 1...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |