நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - புளியந்தோப்பு

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புளியந்தோப்பு

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 16/04/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: நபிவழிதிருமணம் உரையாற்றியவர்: நியமத்துல்லா நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 45 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
மனித நேயப் பணி - புளியந்தோப்பு

மனித நேயப் பணி – புளியந்தோப்பு

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 17/04/2016 அன்று மனித நேயப் பணி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: என்ன பணி: தண்ணீர் பந்தல்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
மனித நேயப் பணி - புளியந்தோப்பு

மனித நேயப் பணி – புளியந்தோப்பு

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 18/04/2016 அன்று மனித நேயப் பணி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: என்ன பணி: 1500 பாக்கெட்கள்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - சுல்தான்பேட்டை

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுல்தான்பேட்டை

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பாண்டிச்சேரி மாவட்டம் சுல்தான்பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 21/04/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: நபிகளாரின் போதனைகள் உரையாற்றியவர்: அனீப் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 20 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தனி நபர் தஃவா - மடுகரை

தனி நபர் தஃவா – மடுகரை

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பாண்டிச்சேரி மாவட்டம் மடுகரை கிளை சார்பாக கடந்த 21/04/2016 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: தொழுகை நபர் எண்ணிக்கை: 2 நேர அளவு (ஒருவருக்கு,நிமிடத்தில்): 15...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தனி நபர் தஃவா  |  
பேனர் - புளியந்தோப்பு

பேனர் – புளியந்தோப்பு

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 17/04/2016 அன்று பேனர் வைக்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: முஹம்மதுரஸூல்லாஹ் எண்ணிக்கை: 3 மொத்த அடி: 8...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா - வடலூர்

பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா – வடலூர்

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கடலூர் வடக்கு மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 21/04/2016 அன்று பிறசமயத்தவர்களிடம் தஃவா நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: நபிகள்நாயகம்வரலாறு நபர்கள் எண்ணிக்கை: 1 நேர அளவு (ஒருவருககு,நிமிடத்தில்): 10...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
கிளை தர்பியா - புளியந்தோப்பு

கிளை தர்பியா – புளியந்தோப்பு

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 17/04/2016 அன்று கிளை தர்பியா நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: முஹம்மதுரஸூல்லாஹ் உரையாற்றிவர்(கள்): முஹம்மதுஅலி...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
கரும் பலகை தஃவா - வடலூர்

கரும் பலகை தஃவா – வடலூர்

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கடலூர் வடக்கு மாவட்டம் வடலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 21/04/2016 அன்று கரும் பலகை தஃவா செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: நபிமொழிகள் நாட்கள் எண்ணிக்கை: 3...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃப்சீர் வகுப்பு - புளியந்தோப்பு

தஃப்சீர் வகுப்பு – புளியந்தோப்பு

Tuesday, May 3, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 17/04/2016 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: உரையாற்றியவர்: தாயி ...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |