நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - திருமறைநகர்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – திருமறைநகர்

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் திருமறைநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 21/07/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: தவ்பா செய்வோம் உரையாற்றியவர்: அப்துர்ரஹிம் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - சாரமேடு

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சாரமேடு

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 21/07/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: பாவங்கள் மன்னிக்க பட வேண்டுமா உரையாற்றியவர்: ரஃபி நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - பொன்விழா நகர்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பொன்விழா நகர்

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் பொன்விழா நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 21/07/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: நபிதோழரின் வாழ்கை முறை உரையாற்றியவர்: காஜா நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - குனியமுத்தூர்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – குனியமுத்தூர்

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் குனியமுத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 21/07/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரணசிந்தனை உரையாற்றியவர்: ஜாகிர் டி சி நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - குறிச்சிபிரிவு

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – குறிச்சிபிரிவு

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் குறிச்சிபிரிவு கிளை சார்பாக கடந்த 21/07/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மரணசிந்தனை உரையாற்றியவர்: பக்கிர் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - குறிச்சிபிரிவு

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – குறிச்சிபிரிவு

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் குறிச்சிபிரிவு கிளை சார்பாக கடந்த 10/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: சொர்க்கம் நரகம் உரையாற்றியவர்: பக்கிர் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - செல்வபுரம் (தெற்கு)

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செல்வபுரம் (தெற்கு)

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் செல்வபுரம் (தெற்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 10/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மனநிம்மதி உரையாற்றியவர்: சபிஅகமது நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃவா நிகழ்ச்சி - கோவை(தெற்கு)

தஃவா நிகழ்ச்சி – கோவை(தெற்கு)

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21/07/2016 அன்று தஃவா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: நபி மொழி அறிவோம் உரையாற்றியவர்: சித்திக்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - திருமறைநகர்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – திருமறைநகர்

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் திருமறைநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 21/07/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இறைநம்பிக்கை எவ்வாறு உரையாற்றியவர்: சபி அகமது நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - பொள்ளாச்சி டவுன்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பொள்ளாச்சி டவுன்

Friday, July 29, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் பொள்ளாச்சி டவுன் கிளை சார்பாக கடந்த 21/07/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இறைநம்பிக்கை பெறுவது எப்படி உரையாற்றியவர்: சலிம் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 40 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |