நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

இதர சேவைகள் - எம். எஸ். நகர்

இதர சேவைகள் – எம். எஸ். நகர்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் எம். எஸ். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 19/10/2016 அன்று இதர சேவைகள் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: என்ன பணி: மதரஸா மாணவர்களுக்கு பேச்சுப்பயிற்சி நடைபெற்றது இதில் சகோ பஷீ்ர் அலி அவர்கள் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கினார்கள்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர சேவைகள்  |  
நோட்டிஸ் விநியோகம் - துறைமுகம்

நோட்டிஸ் விநியோகம் – துறைமுகம்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 07/10/2016 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் எண்ணிக்கை: 1000...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் நோட்டிஸ் விநியோகம்  |  
தஃப்சீர் வகுப்பு - துறைமுகம்

தஃப்சீர் வகுப்பு – துறைமுகம்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 16/10/2016 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. உரையாற்றியவர்: சகோதரர் நிஷார் அஹமது...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃப்சீர் வகுப்பு - துறைமுகம்

தஃப்சீர் வகுப்பு – துறைமுகம்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 17/10/2016 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. உரையாற்றியவர்: சகோதரர் யூசுப்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
தஃப்சீர் வகுப்பு - துறைமுகம்

தஃப்சீர் வகுப்பு – துறைமுகம்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 18/10/2016 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. உரையாற்றியவர்: சகோதரர் யூசுப்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
கரும் பலகை தஃவா - துறைமுகம்

கரும் பலகை தஃவா – துறைமுகம்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 18/10/2016 அன்று கரும் பலகை தஃவா நடைபெற்றது. தலைப்பு: தினம் ஒரு ஹதிஸ், குர்ஆன் வசனம் நாட்கள் எண்ணிக்கை: 1...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
கரும் பலகை தஃவா - துறைமுகம்

கரும் பலகை தஃவா – துறைமுகம்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 18/10/2016 அன்று கரும் பலகை தஃவா நடைபெற்றது. தலைப்பு: தினம் ஒரு ஹதிஸ், குர்ஆன் வசனம் நாட்கள் எண்ணிக்கை: 1...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
பெண்கள் பயான் - நேதாஜி நகர்

பெண்கள் பயான் – நேதாஜி நகர்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 15/10/2016 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: முகம்மது நபி உரையாற்றியவர்: அமீன் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 60 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
கரும் பலகை தஃவா - பெரம்பூர்

கரும் பலகை தஃவா – பெரம்பூர்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15/10/2016 அன்று கரும் பலகை தஃவா செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: கிளை நிர்வாகி நாட்கள் எண்ணிக்கை: 2...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
கரும் பலகை தஃவா - பெரம்பூர்

கரும் பலகை தஃவா – பெரம்பூர்

Tuesday, October 25, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக கடந்த 15/10/2016 அன்று கரும் பலகை தஃவா செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: ஹதீஸ் நாட்கள் எண்ணிக்கை: 2...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |