நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

நோட்டிஸ் விநியோகம் - திருவிதாங்கோடு கிளை

நோட்டிஸ் விநியோகம் – திருவிதாங்கோடு கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:59

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக 27-02-2015 அன்று  “குழந்தைகளைக் கொஞ்சுவோம்” என்ற தலைப்பில் 350 நோட்டிஸ்கள் அச்சடிக்கப்பட்டு ஜும்மா தொழுகைக்குப் பிறகு விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் நோட்டிசுகள்  |  
புக் ஸ்டால் - திருவிதாங்கோடு கிளை

புக் ஸ்டால் – திருவிதாங்கோடு கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:56

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக 27-02-2015 அன்று ஜும்மா தொழுகைக்குப் பின் மார்க்க விளக்க நூல்களைக்கொண்ட புக் ஸ்டால் போடப்பட்டது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர நிகழ்ச்சிகள்  |  
பயான் பயிற்ச்சி - இனயம் கிளை

பயான் பயிற்ச்சி – இனயம் கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:55

குமரி மாவட்டம் இனயம் கிளை சார்பாக 27/02/2015 அன்று இஷாவிற்குபிறகு இரண்டு விசயங்களில் நன்மையை நாடி ஆசைப்படலாம் என்ற தலைப்பில் சகோதரர் செய்யதலி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர நிகழ்ச்சிகள்  |  
தினம் ஒரு தகவல் - இனயம் கிளை

தினம் ஒரு தகவல் – இனயம் கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:52

குமரி மாவட்டம் இனயம் கிளை சார்பாக 27/02/2015 அன்று பஜ்ர் தொழுகைக்குப்பின் தினம் ஒரு தகவல் நடைபெற்றது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர நிகழ்ச்சிகள்  |  
உணர்வு வார இதழ் விநியோகம் - கோட்டார் கிளை

உணர்வு வார இதழ் விநியோகம் – கோட்டார் கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:50

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக 27-2-2015 அன்று மர்க்கஸில் 50 உணர்வு வார இதழ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர நிகழ்ச்சிகள்  |  
உணர்வு வார இதழ் விநியோகம் - திருவிதாங்கோடு கிளை

உணர்வு வார இதழ் விநியோகம் – திருவிதாங்கோடு கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:49

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக 27-2-2015 அன்று மர்க்கஸில் 40 உணர்வு வார இதழ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர நிகழ்ச்சிகள்  |  
ஜாம்பஜார் கிளை - 17 இடங்களில் மெகாபோன் பிரச்சாரம்

ஜாம்பஜார் கிளை – 17 இடங்களில் மெகாபோன் பிரச்சாரம்

Thursday, March 5, 2015 11:49

தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சார்பாக 11.01.2015 அன்று  மாணவரணியின் சார்பாக கல்வி குறித்து விழிப்புணர்வு மெகாபோன் பிரச்சாரம் 17 இடங்களில் செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தெருமுனைப் பிரச்சாரம்  |  
உணர்வு இதழ் விநியோகம் - குளச்சல் கிளை

உணர்வு இதழ் விநியோகம் – குளச்சல் கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:47

குமரி மாவட்டம் குளச்சல் கிளை சார்பாக மர்க்கஸில்   27-2-2015 அன்று 25 உணர்வு வார இதழ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர நிகழ்ச்சிகள்  |  
தினம் ஒரு தகவல் - தக்கலை கிளை

தினம் ஒரு தகவல் – தக்கலை கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:42

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக 28/02/2015 அன்று தினம் ஒரு தகவல் நடைபெற்றது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர நிகழ்ச்சிகள்  |  
நல்லொழுக்க பயிற்சி-கானத்தூர் கிளை

நல்லொழுக்க பயிற்சி-கானத்தூர் கிளை

Thursday, March 5, 2015 11:39

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  கானத்தூர் கிளை சார்பாக 11/01/2015 அன்று  ஞாயிற்றுகிழமை காலை 8.30 மணி முதல் காலை 9.30 மணி வரை சிறுவர்களுக்கான நல்லொழுக்க பயிற்சி தர்பியா நடைபெற்றது...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழச்சிகள்  |