நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

பெண்கள் பயான் - செங்கோட்டை கிழக்கு

பெண்கள் பயான் – செங்கோட்டை கிழக்கு

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை கிழக்கு கிளை சார்பாக கடந்த 22/05/2016 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. தலைப்பு: தொழுகை உரையாற்றியவர்: சித்திக் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 45 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - ஆத்திக்குளம்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஆத்திக்குளம்

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மதுரை மாவட்டம் ஆத்திக்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 22/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இறைநம்பிக்கையும்வணக்கவழிபாடுகளும் உரையாற்றியவர்: ஐ,முஹம்மதுஅலி நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 45 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - வி.கே.பி

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வி.கே.பி

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் வி.கே.பி கிளை சார்பாக கடந்த 23/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பராஅத் இரவு உரையாற்றியவர்: சையது இப்ராஹிம் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 20 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - அருப்புகோட்டை

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அருப்புகோட்டை

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புகோட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 22/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: பித்அத் உரையாற்றியவர்: மதார் சிக்கந்தர் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 60 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - பாப் மக்கா

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பாப் மக்கா

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் பாப் மக்கா கிளை சார்பாக கடந்த 20/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மறுமை வெற்றிக்கு என்ன வழி உரையாற்றியவர்: மாவட்ட தாயி சகோதரர் முஹம்மது அலி நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 1 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - விளாங்குடி

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – விளாங்குடி

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மதுரை மாவட்டம் விளாங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 22/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: சத்தியமார்க்கம் உரையாற்றியவர்: ஷாஜ் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 45 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - மதீனா

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மதீனா

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் மதீனா கிளை சார்பாக கடந்த 23/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: முகஸ்துதி உரையாற்றியவர்: திருச்சி அய்யூப் கான் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 இடம்: மண்டபம்...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - தபூக்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தபூக்

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் தபூக் கிளை சார்பாக கடந்த 20/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இஸ்லாமும் முஸ்லிம்களும் உரையாற்றியவர்: மேலப்பாளையம் ரபீக் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - தபூக்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தபூக்

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் தபூக் கிளை சார்பாக கடந்த 20/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: நாட்டு நடப்பும் நமது நிலையும் உரையாற்றியவர்: மேலத்தனியம் நிஜாம் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - தபூக்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தபூக்

Friday, May 27, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஜித்தா மண்டலம் மாவட்டம் தபூக் கிளை சார்பாக கடந்த 20/05/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: நபிகள் நாயகத்தின் ஆட்சிமுறை உரையாற்றியவர்: அப்துல் அஜீஸ் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |