நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

இம்மையா ? மறுமையா ? - புருனை மண்டலம் பெண்கள் பயான்  நிகழ்ச்சி

இம்மையா ? மறுமையா ? – புருனை மண்டலம் பெண்கள் பயான்  நிகழ்ச்சி

Sunday, May 3, 2015 9:02

புருனை மண்டலத்தின் கடந்த 26-04-2015 அன்று பெண்கள் பயான்  நிகழ்ச்சி  நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி. ஹமீதா நிஷாத் அவர்கள் “இம்மையா ? மறுமையா ?” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். நமது சகோதர. சகோதரிகள். ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு  பயனடைந்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |  
இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பொறுமை - புருனை மண்டல பயான்  நிகழ்ச்சி

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பொறுமை – புருனை மண்டல பயான்  நிகழ்ச்சி

Sunday, May 3, 2015 8:59

 புருனை மண்டலத்தின் கடந்த 25-04-2015 அன்று   பயான்  நிகழ்ச்சி  நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர். ஆரிப் அவர்கள் ”இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பொறுமை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.  சகோதர. சகோதரிகள். ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு  பயனடைந்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………….   ...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |  
டிவிடிகள் விநியோகம் - புருனை மண்டலம்

டிவிடிகள் விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

Sunday, May 3, 2015 8:54

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த 25-04-2015 அன்று தஃவா பணிக்காக டிவிடிகள் இலவசமாக  வழங்கப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |  
ஆங்கிலம் மொழி பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு – ஜித்தா மண்டலம்

ஆங்கிலம் மொழி பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு – ஜித்தா மண்டலம்

Sunday, May 3, 2015 8:51

ஜித்தா மண்டலம் பாப் மக்காஹ் பகுதியில் கடந்த  23-04-2015 அன்று ஆங்கிலம் மொழி பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.நெய்னா முஹம்மது அவர்கள் பயிற்சியளித்தார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |  
நல்லிணக்கம் ஏற்படுத்துங்கள் - ஷரஃபியா கிளை நோட்டிஸ்கள் விநியோகம்

நல்லிணக்கம் ஏற்படுத்துங்கள் – ஷரஃபியா கிளை நோட்டிஸ்கள் விநியோகம்

Sunday, May 3, 2015 8:47

ஜித்தா மண்டலம் ஷரஃபியா கிளை சார்பாக கடந்த 23-04-2015 அன்று “நல்லிணக்கம் ஏற்படுத்துங்கள்” என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது….....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |  
மூடநம்பிக்கைகள் - ஹாலா அல் அன்சாரி கேம்ப் பயான்

மூடநம்பிக்கைகள் – ஹாலா அல் அன்சாரி கேம்ப் பயான்

Sunday, May 3, 2015 8:41

மஸ்கட் மண்டலம் ஹாலா அல் அன்சாரி கேம்பில் 27-04-2015 அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யது ராசிக் அவர்கள் ”மூடநம்பிக்கைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். பின்னர் சகோதரர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்கள். இதில் ஏகத்துவ கொள்கை கொண்ட சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |  
மூடநம்பிக்கைகள் - ஹாலா அல் அன்சாரி கேம்ப் பயான்

மூடநம்பிக்கைகள் – ஹாலா அல் அன்சாரி கேம்ப் பயான்

Sunday, May 3, 2015 8:41

மஸ்கட் மண்டலம் ஹாலா அல் அன்சாரி கேம்பில் 27-04-2015 அன்று வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சகோ.செய்யது ராசிக் அவர்கள் ”மூடநம்பிக்கைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். பின்னர் சகோதரர்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்கள். இதில் ஏகத்துவ கொள்கை கொண்ட சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |  
70 நபர்கள் இரத்ததானம் –  மஸ்கட் மண்டலம் இரத்த தான முகாம் !

70 நபர்கள் இரத்ததானம் – மஸ்கட் மண்டலம் இரத்த தான முகாம் !

Sunday, May 3, 2015 8:39

மஸ்கட் மண்டலம் சார்பாக கடந்த 24-04-2015 அன்று   Directorate General of Blood Service  இணைந்து இரத்ததான மற்றும் இரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை முகாம் நடைபெற்றது இதில் 70 நபர்கள் இரத்த தானம் செய்தனர். அல்ஹம்துலி்ல்லாஹ் ………………………....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இரத்த தான முகாம்  |  
குர் ஆன் ஓத பயிற்சி வகுப்பு  -  ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை

குர் ஆன் ஓத பயிற்சி வகுப்பு – ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை

Sunday, May 3, 2015 8:29

ஷார்ஜாஹ் ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை சார்பாக கடந்த 29-04-2015 அன்று குர் ஆன் ஓத பயிற்சி வகுப்பு  நடைபெற்றது…………………....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |  
ஷார்ஜாஹ் ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை தஃவா

ஷார்ஜாஹ் ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை தஃவா

Sunday, May 3, 2015 8:27

அமீரக வடக்கு மண்டலம்  ஷார்ஜாஹ் ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை சார்பாக கடந்த 29-04-2015 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…………………...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தஃவா நிகழ்ச்சிகள்  |