ஷவ்வால் பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்தவும்

கடந்த கடந்த ஜூலை 20 ஆம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு ரமளான் முதல் பிறை என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு தமிழகத்தில் பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்.

எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 18 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு பிறை தென்பட்டால் அன்று ஷவ்வால் முதல் பிறையும், நோன்புப் பெருநாளும் ஆகும். அன்று பிறை தென்படாவிட்டால் நபிவழி அடிப்படையில் ரமளான் மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பிறை தென்பட்டால் பிறை பார்த்த தகவலை உடனே கீழ்கண்ட எண்களில் தெரியப்படுத்தவும்.

தொடர்புக்கு:

9677077030
9952056444
9952035444
9952035333