தமிழகத்தில் இன்று (20-7-2012) ரமளான் பிறை பார்க்கப்பட்டது!

கடலூர் மாவட்டம் பி முட்லூர் என்ற ஊர் அருகில் பிறை பார்க்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் இன்று  (20-7-2012)   மக்ரிபிலிருந்து ரமளான் 1 ஆம் பிறை ஆரம்பமாகின்றது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

– தலைமையகம்