பாண்டிபஜார் கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Sunday, July 1, 2012, 12:24

தென்சென்னை மாவட்டம் பாண்டிபஜார் கிளையில் கடந்த 29-6-2012 அன்று மமகவின் சமுதாய துரோகம் என்ற தலைப்பில் நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.