ரமளான் மாத சிறப்பு கட்டுகரைகள்

 

ரமளான் மாதத்தின் சிறப்புகள்
பெருநாள் தொழுகை
ஃபித்ரா எனும் நோன்புப் பெருநாள் தர்மம்

இஃதிகாஃபின் சட்டங்கள்
லைலதுல் கத்ர்
இரவுத் தொழுகை எத்தனை ரக்அத்கள்?