கேரளா திருவனந்தபுரம் –  வாழ்வாதார உதவி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Sunday, October 4, 2015, 10:13

தென் மண்டலம் கேரளா திருவனந்தபுரம் சார்பாக 18-09-2015 அன்று  கோட்டார் கிளை வாயிலாக  ரூ. 10,000.00  வாழ்வாதார உதவியாக  வழங்கப்பட்டது.