கோவைதெற்கு மாவட்டம் சார்பாக பேனர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, June 18, 2015, 12:35

கோவைதெற்கு மாவட்டசார்பாக  13/6/2015  ரமலான் தொடர் சொற்பொழிவு  பிளக்ஸ்.பேனர்
2*4 . 26  மெத்தம் 208 ச அடி பிலக்ஸ்
வைக்கப்பட்டது.அல்ஹம்துலில்லாஹ்….