கன்னியாகுமரி கிளை – இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் எடுத்துரைக்கப்பட்டது,

குமரிமாவட்டம் கன்னியாகுமரி கிளையில் 05-04-2015 அன்று இஷா தொழுகைக்குப் பிறகு இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் பற்றிய செய்தி எடுத்துரைக்கப்பட்டது, அல்ஹம்துலில்லாஹ்.