நாகை தெற்கு தர்பியாக் கூட்டம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Wednesday, April 2, 2014, 17:08

29032014401நாகை தெற்கு மாவட்டம் தர்பியாக் கூட்டம் கடந்த 29-3-2014 அன்று தர்பியாக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தேர்தல் நிலைபாடு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.