வேலூர்கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Monday, September 2, 2013, 13:38

வேலூர் மாவட்டம்  வேலூர்கிளை சார்பாக கடந்த 23-08-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. குல்சர் நவ்மன் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்……….