நிவாரண உதவி வீடியோ காட்சி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Monday, June 1, 2009, 10:11

video_4தீயினால் பாதிக்ப்பட்ட நெல்லிக்குப்பம் பகுதிக்கு நேரில் சென்று நிவாறன உதவிகள் வழகங்கப்பட்ட போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகள்.

Click Here to View or Save Targat As to Download