ஈரோடு கிளை தஃவா

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Monday, March 25, 2013, 19:26

ஈரோடு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-03-2013 அன்று  இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது.