திருப்பூர்யில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற கன்னியப்பன்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Tuesday, March 26, 2013, 12:27

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த  18-03-2013 அன்று கன்னியப்பன்  என்ற சகோதரர் தன் வாழ்க்கை நெறியாக தூய இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தனது பெயரை அப்துல்லாஹ் என மாற்றிக் கொண்டார்………