2013 ரபியுல் ஆகிர் பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள்

கடந்த ஜனவரி 13ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹரிபிலிருந்து ரபியுல் அவ்வல் மாதம் முதல் பிறை என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு தமிழகத்தில் பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும்.

எதிர்வரும் பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மஹரிபிற்கு பிறகு தமிழகத்தில் பிறை தென்பட்டால் அன்று ரபியுல் ஆகிர் முதல் பிறை ஆகும். அன்று பிறை தென்படாவிட்டால் நபிவழி அடிப்படையில் ரபியுல் அவ்வல் மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பிறை தென்பட்டால் பிறை பார்த்த தகவலை உடனே கீழ்கண்ட எண்களில் தெரியப்படுத்தவும்.

தொடர்புக்கு:

9677077030
9952056444
9952035444
9952035333