“இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஏழ்மை” நோட்டிஸ் விநியோகம் – நாரியா கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, February 1, 2013, 21:04

அல்லாஹ்வின் மாபெரும் கிருபையால் தம்மாம் மண்டலம் நாரியா கிளையில் கடந்த 11-01-2013 அன்று தமிழ் பேசும் சகோதர்களுக்கு “இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஏழ்மை” என்ற தலைப்பில் நோட்டீஸ்கள் விநியோகம் செய்து தாவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!