“மவ்லூது ஒரு சிர்க்” தெருமுனை பிரச்சாரம் – புதுக்கோட்டை கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளையில் கடந்த 21.1.13 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் “மவ்லூது ஒரு சிர்க்” என்ற தலைப்பில் சகோதரர் உமர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.