“மவ்லூது ஒரு சிர்க்” தெருமுனை பிரச்சாரம் – புதுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, February 7, 2013, 20:14

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளையில் கடந்த 21.1.13 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் “மவ்லூது ஒரு சிர்க்” என்ற தலைப்பில் சகோதரர் உமர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.