ஏழை குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ 2000 – புதுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, February 7, 2013, 20:13

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளையில் கடந்த 21.1.13 அன்று ஏழை குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ 2000 வழங்கப்பட்டது.