ஏழை குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ 2000 – புதுக்கோட்டை கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளையில் கடந்த 21.1.13 அன்று ஏழை குழந்தைக்கு மருத்துவ உதவியாக ரூ 2000 வழங்கப்பட்டது.