ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – புதுக்கோட்டை கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளையில் கடந்த 20.1.13 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது..