ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – புதுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, February 7, 2013, 20:12

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை கிளையில் கடந்த 20.1.13 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது..