ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 2000 மருத்துவ உதவி – கோவை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Thursday, February 7, 2013, 18:10

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20-1-13 அன்று ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 2000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.