ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 2000 மருத்துவ உதவி – கோவை

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20-1-13 அன்று ஏழை சிறுமிக்கு ரூபாய் 2000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.