”மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை” பெண்கள் பயான் – தரமணி கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 20.01.13 அன்று பெண்கள் பயான் நடைப்பெற்றது. இதில் சகோ.அக்ரம் அவர்கள் ”மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார். இதில் சகோதரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.