”மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை” பெண்கள் பயான் – தரமணி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 25, 2013, 20:23

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளை சார்பாக கடந்த 20.01.13 அன்று பெண்கள் பயான் நடைப்பெற்றது. இதில் சகோ.அக்ரம் அவர்கள் ”மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார். இதில் சகோதரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.

Print This page