பிறசமய சகோதரருக்கு ”திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம்” – வடவழனி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 25, 2013, 20:17

தென் சென்னை மாவட்டம் வடவழனி கிளை சார்பாக கடந்த 12.01.2013 அன்று பிறசமய சகோதரருக்கு ”திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம்” வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது