ஏழை முதியவருக்கு ரூபாய் 5000 மருத்துவ உதவி – தஞ்சை கிளை

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் தஞ்சை கிளை சார்பாக கடந்த 21.01.2013 அன்று ஏழை முதியவருக்கு ருபாய் 5000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது.