“மௌலூது என்னும் இணைவைப்பு” பெண்கள் பயான் – தஞ்சை கிளை

தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் தஞ்சை கிளை சார்பாக கடந்த 19.01.2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் “மௌலூது என்னும் இணைவைப்பு” என்ற தலைப்பில் சகோதரி ஆலிமா ஷபீனா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.