”நல்லறம் செய்து நன்மையை பெருவோம்” பெண்கள் பயான் – காரைக்கால்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 25, 2013, 20:12

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20/01/13 அன்று என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ரெஜினா அவர்கள் ”நல்லறம் செய்து நன்மையை பெருவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.