ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000 உதவி – திருப்பூர்

திருப்பூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20.01.2013 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 10,000 வாழ்வாதார உதவியாக வழங்கப்பட்டது.