பிறசமய சகோதரிக்கு ”திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம்” – வெளிப்பட்டிணம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Tuesday, January 22, 2013, 14:51

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளையில் கடந்த 12.01.2013 அன்று பிறசமய சகோதரிக்கு ”திருக்குர் ஆன்” வழங்கி தஃவா வழங்கப்பட்டது.