”அச்சம் தரும் அழகிய பரிசு” சத்வா மர்கஸ் பயான்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 18, 2013, 14:46

துபை மண்டல TNTJ சத்வா கிளை மர்கசில் 18.01.2013 அன்று  நடைபெற்ற வாராந்திர பயானில்  சகோ.ஷஃபாத்    அவர்கள் ”அச்சம் தரும் அழகிய பரிசு” என்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினார். இஎல்லா புகழும் இறைவனுக்கே!